Het geluk van kinderen is waardevol.

Kinderen gadeslaan, kennen en begrijpen, om de meest geschikte oplossingen te ontwikkelen voor hun welzijn. 

Het Chicco Observatorium is het onderzoekcentrum toegewijd aan de kennis van het kind en zijn psycho-fysieke, affectieve en relationele behoeften.


Ontdekken, kennen en goed begrijpen wat een kind gelukkig maakt terwijl het slaapt, eet of speelt, dat is de missie van de deskundigen van het Observatorium. De constante dialoog met de medisch-wetenschappelijke wereld, de jeugdverenigingen en -structuren, vormt het fundamentele element om het werk dat gerealiseerd is in het domein van de pediatrie en de pedagogie te staven en om de wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor het welzijn van het kind te identificeren.

Maar het Observatorium werkt in het bijzonder samen met de ouders, bij wie het suggesties vergaart. Zij zien als eerste de behoeften van de kinderen en vormen een onuitputtelijke bron van waardevolle ervaringen en raadgevingen.Kennis, deskundigheid, wisselwerking en verantwoordelijkheid zijn de waarden van het Chicco Observatorium!


Kennis: Constante observatie van het kind en zijn wereldScientificità.

Deskundigheid: Samenwerking met kinderspecialisten, kinderartsen, verloskundigen en pedagogen

Wisselwerking: Continue dialoog met moeders en vaders, om ervaringen en emoties te delen
Verantwoordelijkheid: Maximale inzet voor het welzijn van kinderen en gezinnen

Ben je een ouder en wil je het advies van onze experts? Klik hier en open het Observatoriumadviesgebied!