De Stichting

"aiutare i bambini"

De keuze van Chicco om haar naam aan de stichting "aiutare i bambini" te verbinden, is gebaseerd op de gemeenschappelijke achtergrond van de twee oprichters, de Cavaliere del Lavoro Pietro Catelli en Goffredo Modena, en de twee realiteiten die in solidariteit een gedeeld terrein en een waardevolle samenwerking hebben gevonden.

file

De stichting is een niet-kerkelijke en onafhankelijke instelling zonder winstoogmerk die over de hele wereld actief is zodat:


·   arme en hongerlijdende kinderen dat ontvangen dat ze voor het leven nodig hebben en dat zieke kinderen de juiste medische zorg krijgen;

·   ongeschoolde kinderen naar school kunnen gaan;

·   kinderen die geweld hebben meegemaakt geholpen worden om het kwaad dat hun is aangedaan te verwerken;

·   kinderen zonder familie in een nieuwe familie of in een gemeenschap-familie kunnen worden ondergebracht.
 

De stichting werkt volgens het VN-kinderrechtenverdrag en streeft de Millenium Develpment Goals na die door de Verenigde Naties zijn opgesteld en door alle VN-lidstaten zijn ondertekend. In dertien jaar heeft de stichting meer dan 1 miljoen kinderen geholpen door meer dan 1.000 projecten in 72 landen te financieren. 

Chicco heeft besloten om een van de vele thema's van de stichting, het programma "Cuore di bimbi" (Kinderhart), voor de genezing van kinderhartziekten te ondersteunen. Van september 2005 tot eind 2012 heeft "aiutare i bambini" 737 kinderen gered door middel van kinderhartchirugie.